Runor av Unakit

  • 249 kr
Finns i lager!
Lagersaldo: 1
Dela

24 (och en blank) runstenar av äldre FUTHARK i bumlingar av Unakit.
(bilderna är endast ett exempel på hur de kan se ut )
Levereras  tillsammans med en svart sammetspåse.

Användning

Innan du använder runorna till något magiskt, är det bra att rena dem, så att de är klara för dig och dina syften, och inga gamla påverkningar hänger kvar. Det finns flera sätt att göra det på. Ett kan vara att ta dem genom rinnande vatten, men detta rekommenderas inte, i och med att runorna är av trä.

Ett annat är att rena dem genom meditation. Var en ser för sig att allt det gamle dras ut av dem, och man drar sin egen och eventuell annan kraft (från jorden till exempel) in i runorna så att de tillhör en mer fullständigt.

Du kan också låta dem passera genom en renande rökelse (till exempel Salvia eller Frankincense), eller om det ligger dig nära, utföra en rening med alla de fyra elementen. En sådan rening kan göras enkelt så här:

”Mina galder binds av stärkande jord
Luften ger vingar till trolldomsord
Glöda ska de blana tungor av Eld
i Vattnets djup blir krafter till
och det Femte ska hålla kraften stor.”

Det finns flera sätt att använda runorna på, och det är många som finner sina egna metoder, för att lära eller göra nytta av dem.

Hur väljer man ut runorna? Ett sätt är att låta alla runorna ligga med baksidan upp. Så för man handen över dem och tar upp de man känner att man dras mot. En annan är att ha dem i en påse, sticka ner handen och känna efter med fingrarna vilka som är de riktiga för den situationen. Hur ska man så lägga upp dem för att tolka dem? Under följer tre metoder för att lägga upp runorna. Om du känner till Tarotkort, så lägger du kanske märke till att det är mycket av det samma som går igen här.

Man kan dra upp en enda runa av flera orsaker. Kanske man bare vill ha vägledning i en enda fråga, om en enda situation eller händelse? Man fokuserar i alla fall på frågan medan man drar runan och tolkar runan som ett slags svar, eller tips i riktning av frågan. Eks. ”Jag ber runorna att ge mig kunskap om .”

Texten är från https://lindaursin.net/library/valkommen/runor/runorakel/ där du även kan finna de olika runornas betydelser på engelska

Unakit hjälper reproduktionssystem, regression, balans, trauma och återhämtning.
Unakit balanserar de emotionella och andliga kropparna och frisätter blockeringar i energifältet. Den hjälper dig vidga ditt seende så att du kan få inblick från högre världar och andra energiplan.
Den hjälper oss att gå vidare från gamla övertygelser från det förflutna som inte längre gynnar dig. Det är en bra sten för regressionsresor eftersom den ger förståelse av tidigare händelser och den roll de spelar in i nuvarande reinkarnation.
Unakit har en lugnande effekt och är bra för att skapa en lugn miljö på arbetsplatsen eller i hemmet genom att den genomsyrar sin omgivning med kärlek och harmoni.