Stjärntecken och Månadsstenar

Zodiakstenar och månadsstenar används traditionellt för lycka, överflöd, beskydd och vägledning. Du känner säkert redan till vilken som är din månadssten men ibland läser man om andra stenar som också anges som månadssten och det beror på att du har fler än bara en sten som är gynnsam för ditt stjärntecken.

Zodiaksten är en ädelsten som står som symbol för ett av zodiakens tolv stjärntecken. Inom folktron har ädelstenar tillskrivits magiska egenskaper och det förekommer föreställningar om att zodiakstenen skänker lycka åt den som bär en sten som motsvarar det stjärntecken som bäraren är född i. Månadsstenar är en modifiering av zodiakstenarna där ädelstenarna symboliserar årets tolv månader i den gregorianska kalendern.

Mer om vilka stenar som kan passa ditt stjärntecken kan du läsa här: https://kristallakademin.se/blogg/de-mest-gynsamma-stenarna-for-ditt-stjarntecken

Testa att skriva in din månadssten i sökrutan överst till vänster på sidan för att se vilka smycken som finns med din sten!


Stenbockens stjärntecken sträcker sig från 22 december till 19 januari
Är du född i december är dina månadsstenar Turkos, blå Topas, Tanzanit, Lapis Lazuli, Zirkon och Rubin och är du född i januari är dina månadsstenar Granat och Rosenkvarts.
Rubin är Stenbockens primära Zodiaksten och Granat den sekundära men också Svart Onyx har stor betydelse för Stenbocken. Rubin är även Stenbockens överflödessten vilket skapar ett extra gynnsamt flöde.
Stenbocken styrs av en ledande grundattityd till livet och av jordelementet. Stenbockens styrande planetkropp är Saturnus vars planetsten är Lapis Lazuli.

 • Rubin (Primär zodiaksten & Överflödessten)
 • Granat (Sekundär zodiaksten)
 • Lapis Lazuli (Planetsten)
 • Svart Onyx (Talismansten)
 • Aragonit (Ritualsten)


Vattumannens stjärntecken sträcker sig från 20 januari till 18 februari
Är du född i januari är dina månadsstenar Granat och Rosenkvarts och är du född i februari är dina månadsstenar Ametist och Onyx.
Granat är Vattumannens primära Zodiaksten och Ametist den sekundära.
Vattumannen styrs av en fast grundattityd till livet och av luftelementet. Vattumannens styrande planetkropp är Uranus vars planetsten är Turkos.

 • Granat (Primär zodiaksten)
 • Ametist (Sekundär zodiaksten)
 • Turkos (Planetsten)
 • Kvarts (Överflödessten)
 • Jaspis (Talismansten)
 • Angelit (Ritualsten)


Fiskarnas stjärntecken sträcker sig från 19 februari till 20 mars
Är du född i februari är dina månadsstenar Ametist och Onyx och är du född i mars är dina månadsstenar Akvamarin, Jaspis och Heliotrop.
Akvamarin är Fiskarnas sekundära Zodiaksten och eftersom Akvamarin också är Fiskarnas planetsten så innebär det att Akvamarin är extra gynnsam för Fiskarna.
Fiskarna styrs av en föränderlig grundattityd till livet och av luftelementet. Fiskarnas styrande planetkropp är Neptunus vars planetsten är Akvamarin, men även Jupiter har ett visst inflytande på Fiskarna och därför har också Jupiters planetsten Topas ett visst inflytande.

 • Ametist (Primär zodiaksten)
 • Akvamarin (Sekundär zodiaksten & Planetsten)
 • Heliotrop (Överflödessten)
 • Rubin (Talismansten)
 • Blå Bandagat (Ritualsten)


Vädurens stjärntecken sträcker sig från 21 mars till 19 april
Är du född i mars är dina månadsstenar Akvamarin, Jaspis och Heliotrop och är du född i april är dina månadsstenar Diamant, Bergkristall och Safir.
Heliotrop är Vädurens primära Zodiaksten och Diamant den sekundära. Vädurens liv styrs av en kardinal grundattityd till livet och av eldelementet. Vädurens styrande planetkropp är Mars vars planetsten är Jaspis.

 • Heliotrop (Primär Zodiaksten)
 • Diamant (Sekundär Zodiaksten)
 • Jaspis (Planetsten)
 • Karneol (Överflödessten)
 • Topas (Talismansten)
 • Eldagat (Ritualsten)


Oxens stjärntecken sträcker sig från 20 april till 21 maj
Är du född i april är dina månadsstenar Diamant, Bergkristall och Safir och är du född i maj är dina månadsstenar Smaragd, Krysopras och Agat.
Safir är oxens primära zodiaksten och Smaragd den sekundära och eftersom Smaragd också är Oxens planetsten så innebär det att Smaragd är extra gynnsam för Oxen.
Oxen styrs av en fast grundattityd till livet och av jordelementet. Oxens styrande planetkropp är Venus vars planetsten är Smaragd och genom att använda smaragd så får du en alldeles speciell koppling till din styrande planet.

 • Safir (Primär zodiaksten)
 • Smaragd (Sekundär zodiaksten & Planetsten)
 • Peridot (Överflödessten)
 • Granat (Talismansten)
 • Bojistenar (Ritualsten)


Tvillingarnas stjärntecken sträcker sig från 22 maj till 21 juni
Är du född i maj är dina månadsstenar Smaragd, Krysopras och Agat och är du född i juni är dina månadsstenar Pärla, Månsten, Alexandrit och Smaragd.
Agat är tvillingarnas primära Zodiaksten och eftersom dendrisk agat är tvillingens överflödssten så har agaten en extra stor betydelse för dig som är tvilling. Grön Turmalin är den sekundära zodiakstenen men också apofyllit har stor betydelse för tvillingarna eftersom den återkommer i flera avseenden.
Tvillingarnas liv styrs av en föränderlig grundattityd till livet och av luftelementet. Tvillingarnas styrande planetkropp är Merkurius vars planetsten är Tigeröga.

 • Agat (Primär zodiaksten)
 • Grön Turmalin (Sekundär zodiaksten)
 • Tigeröga (Planetsten)
 • Dendrit agat (Överflödessten)
 • Smaragd (Talismansten)
 • Apofyllit (Ritualsten)


Kräftans stjärntecken sträcker sig från 22 juni till 22 juli
Är du född i juni är dina månadsstenar Pärla, Månsten, Alexandrit och Smaragd och är du född i juli är dina månadsstenar Rubin, Jade, Karneol och Onyx.
Månsten är Kräftans sekundära Zodiaksten och eftersom Månsten också är Kräftans planetsten och även överflödessten så innebär det att Månsten är extra gynnsam för Kräftan.
Kräftan styrs av en ledande grundattityd till livet och av vattenelementet. Kräftans styrande planetkropp är Månen vars planetsten är Månsten.

 • Smaragd (Primär zodiaksten)
 • Månsten (Sekundär zodiaksten, Planetsten & Överflödessten)
 • Safir (Talismansten)
 • Kalcit (Ritualsten)


Lejonets stjärntecken sträcker sig från 23 juli till 22 augusti
Är du född i juli är dina månadsstenar Rubin, Jade, Karneol och Onyx och är du född i augusti är dina månadsstenar Peridot, Aventurin, Aardonyx, Safir och Karneol.
Tigeröga är Lejonets sekundära Zodiaksten och eftersom Tigeröga också är Lejonets överflödessten så innebär det att Tigeröga är extra gynnsam för Lejonet. Lejonet styrs av en fast grundattityd till livet och av eldelementet.
Lejonets styrande planetkropp är Solen vars planetsten är Bergskristall.

 • Onyx (Primär zodiaksten)
 • Tigeröga (Sekundär zodiaksten och Överflödessten)
 • Bergkristall (Planetsten)
 • Diamant (Talismansten)
 • Granat (Ritualsten)


Jungfruns stjärntecken sträcker sig från 23 augusti till 22 september
Är du född i augusti är dina månadsstenar Peridot, Aventurin, Sardonyx, Safir och Karneol och är du född i september är dina månadsstenar Safir, Lapis Lazuli, Peridot och Iolit.
Mossagat är Jungfruns överflödessten, talismansten och ritualsten vilket innebär att Mossagat är extra gynnsam för Jungfrun utöver den primära zodiakstenen Karneol.
Jungfrun styrs av en föränderlig grundattityd till livet och av jordelementet. Jungfruns styrande planetkropp är Merkurius vars planetsten är Citrin.

 • Karneol (Primär zodiaksten)
 • Sardonyx (Sekundär zodiaksten)
 • Citrin (Planetsten)
 • Mossagat (Överflödessten, talismansten & ritualsten)


Vågens stjärntecken sträcker sig från 23 september till 22 oktober
Är du född i september är din månadssten Safir, Lapis Lazuli, Peridot och Iolit och är du född i oktober är dina månadsstenar Opal, rosa Turmalin och grön Turmalin.
Safir är både Vågens planetsten och överflödessten, vilket innebär att Safir tillsammans med Peridot är extra gynnsamma.
Vågen styrs av en ledande grundattityd till livet och av luftelementet. Vågens styrande planetkropp är Venus vars planetsten är Safir.

 • Peridot (Primär zodiaksten)
 • Opal (Sekundär zodiaksten)
 • Safir (Planetsten & överflödessten)
 • Agat (Talismansten)
 • Apofyllit (Ritualsten)


Skorpionens stjärntecken sträcker sig från 23 oktober till 22 november
Är du född oktober är din månadssten Opal, rosa Turmalin och grön Turmalin och är du född i november är dina månadsstenar Citrin, Topas och Turkos.
Malakit är både Skorpionens sekundära Zodiaksten och ritualsten vilket innebär att malakit har extra stort inflytande i skorpionens liv. Skorpionen styrs av en fast grundattityd till livet och av vattenelementet. Skorpionens styrande planetkropp är Pluto vars planetsten är Granat och Rubin, men också av Mars vars planetsten är Jaspis.

 • Beryll (Primär zodiaksten & ritualsten)
 • Malakit (Sekundär zodiaksten)
 • Granat och/eller Rubin (Planetsten)
 • Falköga (Överflödessten)
 • Ametist (Talismansten)


Skyttens stjärntecken sträcker sig från 23 november till 21 december
Är du född i november är dina månadsstenar Citrin, Turkos och Topas och är du född i december är dina månadsstenar Turkos, blå Topas, Tanzanit, Lapis Lazuli, Zirkon och Rubin.
Topas är Skyttens primära Zodiaksten och eftersom Topas också är Skyttens planetsten så innebär det att Topasen är extra gynnsam för skyttar. Skyttens liv styrs av en föränderlig grundattityd till livet och av eldelementet. Skyttens styrande planetkropp är Jupiter vars planetsten är Topas. Genom att använda Topas som är kopplad till ditt stjärntecken genom Jupiter får du en alldeles speciell energikoppling till den styrande planeten.

 • Topas (Primär Zodiaksten & Planetsten)
 • Turkos (Sekundär Zodiaksten)
 • Citrin (Överflödssten)
 • Beryll (Talismansten)
 • Röd Spinell (Ritualsten)


Texten är tagen från www.kristallakademin.se där du kan läsa mycket med om just ditt stjärntecken och alla dess stenars betydelser.