Rubin i Zoisit

  • 39 kr

Finns i lager!
Dela

Visste ni att de svarta fläckarna i Anyolit heter Hornblände?
Hornblände är ett mineral, eller egentligen ett sammanfattande namn på flera olika amfiboler, utgörande silikat av järn, kalcium och magnesium.

Rubin med Zoisit står för inre och yttre utveckling, uppvaknande för sitt sanna jag, livsglädje, livsbejakande och ökad livskraft.
Anyolit (Zoisit med rubin) är en kombinationskristall som innehåller både egenskaperna hos eldiga Ruby och den jordande Zoisit. Den står även för fusion av passion och tålamod.
Anyolit ökar medial förmåga och är ett hjälpmedel i andlig ledarskapskommunikation. När den placeras på tredje ögat förstärker den andligheten och aktiverar kroppens energifält. Den hjälper dig behålla din individualitet och samtidigt vara en del av världen runtom dig. Den hjälper dig behålla behärskningen i svåra situationer och förhindrar humörsvängningar.
Anyolit överför negativ energi till det positiva. Den är särskilt användbar under sorgbearbetning och hjälper dig smärtan och sorgen och få andlig tröst samtidigt som du fortsätter med ditt liv och återfår livsglädjen.
Den stabiliserar hjärtat och ser till att kroppens jämvikt upprätthålls, speciellt under stresstunder. Det lindrar inflammation och främjar styrka i immunsystemet, hjärtat och lungorna. Anyolit hjälper vid fertilitetsproblem och ökar fertiliteten både hos män och kvinnor.